Vattenreningens mikrobiologi Kurskod: VATVAR0 Poäng: 100

Kursen vattenreningens mikrobiologi omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.