Dricksvatten Kurskod: VATDRI0 Poäng: 100

Kursen dricksvatten omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.