Vattenbruk – specialisering Kurskod: VANVAE00S Poäng: 100

Kursen vattenbruk – specialisering omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald odling.