Fiskodling 2 Kurskod: VANFIS02 Poäng: 200

Kursen fiskodling 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom fiskodling.