Kontrollanläggningar Kurskod: VAEKOR0 Poäng: 200

Kursen kontrollanläggningar omfattar punkterna 1–2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.