Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner Kurskod: VAEHYD0 Poäng: 100

Kursen hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner omfattar punkterna 1–2, 6 och 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.