Generatorer och transformatorer Kurskod: VAEGEN0 Poäng: 100

Kursen generatorer och transformatorer omfattar punkterna 1, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.