Vård- och omsorgsarbete 2 Kurskod: VÅRVÅR02 Poäng: 150

Kursen vård- och omsorgsarbete 2 omfattar punkterna 1, 4 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.