Växtkunskap – fastighetsskötsel Kurskod: VÄXVÄK0 Poäng: 100

Kursen växtkunskap – fastighetsskötsel omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 4.