Utställningsdesign 2 Kurskod: UTSUTS02 Poäng: 100

Kursen utställningsdesign 2 omfattar punkterna 1–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 4. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.