Trav 1 Kurskod: TRVTRA01 Poäng: 100

Kursen trav 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på kunskaper om hästars olika gångarter samt punkterna 2 och 6.