Trädgårdsmaskiner Kurskod: TRSTRG0 Poäng: 100

Kursen trädgårdsmaskiner omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3 och 5.