Trädgårdsodling – plantskoleväxter Kurskod: TRRTRG0 Poäng: 100

Kursen trädgårdsodling – plantskoleväxter omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.