Trädgårdsodling – specialisering Kurskod: TRRTRA00S Poäng: 100

Kursen trädgårdsodling – specialisering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom vald produktion.