Trädgårdsodling Kurskod: TRRTRA0 Poäng: 100

Kursen trädgårdsodling omfattar punkterna 2–3 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.