Träningslära 1 Kurskod: TRNTRN01 Poäng: 100

Kursen träningslära 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.