Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon Kurskod: TRFTRA0 Poäng: 100

Kursen omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.