Trädgårdsanläggning 2 Kurskod: TRDTRÄ02 Poäng: 100

Kursen trädgårdsanläggning 2 omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.