Trä 1 – stommar Kurskod: TRÄTRK01 Poäng: 100

Kursen trä 1 – stommar omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.