Timring Kurskod: TRÄTIM0 Poäng: 100

Kursen timring omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 6.