Projektering VVS 2 Kurskod: TESPRO02 Poäng: 100

Kursen projektering VVS 2 omfattar punkterna 1, 3, 4, 7 och 8 under rubriken Ämnets syfte.