Projektering VVS 1 Kurskod: TESPRO01 Poäng: 100

Kursen projektering VVS 1 omfattar punkterna 1, 5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 8.