Komponenter och system VVS Kurskod: TESKOP0 Poäng: 100

Kursen komponenter och system VVS omfattar punkterna 4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte.