Teknik 1 Kurskod: TEKTEK01 Poäng: 150

Kursen teknik 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.