Ytbeklädnad – grund Kurskod: TEIYTB0 Poäng: 200

Kursen ytbeklädnad – grund omfattar punkterna 2–7 under rubriken Ämnets syfte.