Sceniskt karaktärsarbete Kurskod: TEASCI0 Poäng: 100

Kursen sceniskt karaktärsarbete omfattar punkterna 1, 3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 1.