Scenisk gestaltning 3 Kurskod: TEASCE03 Poäng: 100

Kursen scenisk gestaltning 3 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 5.