Scenisk gestaltning 2 Kurskod: TEASCE02 Poäng: 100

Kursen scenisk gestaltning 2 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.