Regi Kurskod: TEAREG0 Poäng: 100

Kursen regi omfattar punkterna 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4–6.