Röst Kurskod: TEARÖS0 Poäng: 100

Kursen röst omfattar punkterna 1 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.