Fysisk teater Kurskod: TEAFYS0 Poäng: 100

Kursen fysisk teater omfattar punkterna 1 och 6–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.