Systemuppbyggnad Kurskod: SYSSYT0 Poäng: 100

Kursen systemuppbyggnad omfattar punkterna 1 och 3–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1 och 4.