Svenskt teckenspråk för hörande 7 Kurskod: SVTSVT07 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk för hörande 7 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.