Svenskt teckenspråk för hörande 5 Kurskod: SVTSVT05 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk för hörande 5 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.