Svenskt teckenspråk för hörande 4 Kurskod: SVTSVT04 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk för hörande 4 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.