Svenskt teckenspråk för hörande 2 Kurskod: SVTSVT02 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk för hörande 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.