Svenskt teckenspråk för hörande 1 Kurskod: SVTSVT01 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk för hörande 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.