Svenskt teckenspråk 2 Kurskod: SVKSVK02 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk 2 omfattar punkterna 1–7 och 9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.