Svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet Kurskod: SVKSVE0 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk – aktiv tvåspråkighet omfattar punkterna 1–5 och 7–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 9.