Svenska 1 Kurskod: SVESVE01 Poäng: 100

Kursen svenska 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.