Skrivande Kurskod: SVESKR0 Poäng: 100

Kursen skrivande omfattar punkterna 2–4 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte.