Styckning 1 Kurskod: STCSTY01 Poäng: 100

Kursen styckning 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.