Styckning – specialisering Kurskod: STCSTY00S Poäng: 100

Kursen styckning – specialisering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialiseringsområde.