Sprinklerteknik 2 Kurskod: SPNSPR02 Poäng: 100

Kursen sprinklerteknik 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.