Tränings- och tävlingslära 3 Kurskod: SPETRA33 Poäng: 100

Kursen tränings- och tävlingslära 3 omfattar punkterna 2–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.