Tränings- och tävlingslära 2 Kurskod: SPETRA32 Poäng: 100

Kursen tränings- och tävlingslära 2 omfattar punkterna 2–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.