Tränings- och tävlingslära 1 Kurskod: SPETRA31 Poäng: 100

Kursen tränings- och tävlingslära 1 omfattar punkterna 2–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.