Specialpedagogik 2 Kurskod: SPCSPE02 Poäng: 100

Kursen specialpedagogik 2 omfattar punkterna 2–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.