Språk specialisering – retorik 1b Kurskod: SPAXXX01b Poäng: 100

Kursen språk specialisering – retorik 1b omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.