Pistmaskiner och utrustning Kurskod: SNOPIM0 Poäng: 200

Kursen pistmaskiner och utrustning omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.